FIDESZ.HU > Hírek > Mezőgazdaság, vidék Nyomtatás
Ablak bezárása
Tovább egyszerűsödnek az uniós mezőgazdasági politika szabályai
Létrehozva: 2017. június 7., 12:27 | Utoljára frissítve: 2017. december 14., 14:31

A 2018. január 1-jén életbe lépő módosítások újabb lépéseket jelentenek egy egyszerűbb és korszerűbb közös agrárpolitika (KAP) irányába.
 
2018. január 1-jével jelentős módosítások lépnek hatályba az uniós mezőgazdasági szabályokban, miután a mezőgazdasági miniszterek tanácsa és az Európai Parlament a mai napon elfogadta az úgynevezett salátarendelet mezőgazdasági és vidékfejlesztési vonatkozású részeit. Ez a rendelet az uniós költségvetés végrehajtását szabályozó költségvetési rendelet mellett további tizenöt ágazati jogszabályt módosít, többek között a mezőgazdaság területére vonatkozókat is. Egyszerűsíti, és szilárdabb alapokra helyezi a meglévő uniós szabályokat számos mezőgazdasági területen, a kockázatkezeléstől a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáig, folytatva a Bizottság által végrehajtott egyszerűsítési és korszerűsítési intézkedések sorát. Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „Örömtelinek tartom az Európai Parlamentben és a Tanácsban elért fejleményeket: ezek egész sor, jelentős egyszerűsítési intézkedés lehetőségét teremtik meg, amelyek könnyebbé teszik majd a gazdálkodók és a KAP többi kedvezményezettjének életét. Olyan jelentős kérdések szerepelnek közöttük, mint a pénzügyi eszközök egyszerűsítése, a kockázatkezelési eszközök hatékonyabbá tétele, illetve az aktív gazdálkodókra vonatkozó rendelkezések rugalmasabbá tétele. Külön szeretném méltatni az Európai Parlament referensei és az észt elnökség szerepét és arra irányuló komoly erőfeszítéseit, hogy a mezőgazdasági termelők már 2018. január 1-jétől élvezhessék az egyszerűsítési intézkedések előnyeit. A KAP-ról szóló bizottsági közlemény múlt hónapban történt elfogadása újabb bizonyság arra, hogy eltökélten tovább akarunk haladni a további egyszerűsítés irányába, a gazdálkodók és minden érintett szereplő határozott igényének megfelelően." - A salátarendelet elfogadása többek között a következő fontos előrelépéseket jelenti: erőteljesebb támogatást kap a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncban betöltött pozíciója. Az új szabályok tartalmazzák az egyes termékágazatok tekintetében letárgyalandó értékmegosztási záradékokat, és a mezőgazdasági termelőket első ízben jogosítják fel írásos szerződés megkövetelésére, kivéve a kkv-kkal folytatott kereskedelem esetében. Az egyszerűsödnek a mezőgazdasági termelőket segítő kockázatkezelési eszközök, ideértve egy ágazat specifikus jövedelem-stabilizációs eszközt, valamint a biztosítási rendszerek olyan módosítását, amelynek köszönhetően akár 70%-os kompenzáció nyújtható azon mezőgazdasági termelők számára, amelyek termelése vagy jövedelme legalább 20%-kal csökkent. Egyszerűbb piaci intervenciós szabályok kialakítására kerül sor, amelyek révén a Bizottság gyorsan, állami intervenciós, vagy magántárolási intézkedések alkalmazása nélkül tudja kezelni a piaci hiányosságokat. A tagállamok rugalmasabb lehetőségeket kapnak arra, hogy a termeléstől függő önkéntes támogatás révén segítsék a gazdasági, társadalmi vagy környezeti szempontból jelentős ágazatokat, még akkor is, ha azok nincsenek válságban. A könnyebben áttekinthető szabályok vonatkoznak a mezőgazdasági termelők támogatására, különösen az aktív mezőgazdasági termelők fogalmának rugalmasabb meghatározása és a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott erőteljesebb ösztönzők révén, miközben a kiegészítő támogatások 25%-ról 50%-ra nőnek, illetve minden fiatal mezőgazdasági termelő lehetőséget kap, hogy e támogatásokat a teljes ötéves időszakra igényelje, tekintet nélkül arra, hogy a tevékenység kezdetét követő első öt évben mikor kérelmezi azt. Hatékonyabban érvényesülnek ezek az egyszerűbb szabályok a környezetvédelmi intézkedések, ideértve a növénytermesztés diverzifikálására, azaz a termesztett növényfajták sokszínűségét segítő előírásokat is. A nitrogénmegkötő növényekkel foglalkozó ökológiai jelentőségű területekről szóló előírások három új egyszerűsítést is tartalmazni fognak, amelyek több lehetőséget biztosítanak a mezőgazdasági termelőknek és a nemzeti hatóságoknak a saját egyedi körülményeik érvényesítésére. Az IP/17/5242 számú, úgynevezett „saláta” rendeletben javasolt változások a rugalmasabb és kevésbé bürokratikus szabályokat tartalmaznak. Olyan kulcsfontosságú területek eredményeinek javítására helyezik a hangsúlyt, mint a környezetvédelmi fellépés és a mezőgazdasági termelők támogatása, teljes mértékben, összhangban állnak a 2020 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) új megközelítésével, amelyet az élelmiszergazdasági ágazat szereplői számára az Élelmiszer-ágazat és a Mezőgazdaság jövőjéről szóló, a közelmúltban kiadott bizottsági közlemény is ismertet. A Bizottság által 2016 szeptemberében elfogadott salátarendelet-javaslat a költségvetési rendelet számos változtatását és több más, többek között a négy Közös Agrárpolitikáról szóló rendelet módosítását foglalja magában. E módosítások célja az volt, hogy a KAP legutóbbi, 2013-ban elfogadott reformja óta szerzett tapasztalatok alapján sokkal nagyobb mértékben egyszerűsödhessen a szakpolitika végrehajtása. A 2017 nyarán és őszén megrendezett négy háromoldalú egyeztetésen folytatott intenzív tárgyalások eredményeként a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács 2017. október 12-én megállapodást ért el a mezőgazdasági rendelkezések kérdésében. Tekintettel arra, hogy a salátarendeletre vonatkozó javaslat más részei még véglegesítésre várnak, és hogy számos tagállam szeretné mihamarabb végrehajtani a megállapodás szerinti javaslatokat, az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy a salátarendelet mezőgazdasági rendelkezéseit külön kezelik, és különálló rendeletként fogadják el, amely legkésőbb 2018. január 1-jén hatályba lép. (Forrás: Európai Bizottság – Sajtóközlemény)

A Polgári Kisgazdák továbbra is szorgalmazzák a fentebb ismertetett egyszerűsítések mielőbbi hazai alkalmazását. Továbbra is kérik a mezőgazdasági információs rendszerben az informatikai hálózatok kezelőit, hogy javítsák tovább az agrár- és élelmiszergazdasági ügyek intézéséhez szükséges számítógépes felületek elérhetőségét, valamint az ezek mindennapi használatához szükséges „jelszó-kezelést”. Még mindig előfordul, hogy a gazda nem tud megfelelően belépni a szükséges elektronikus felületre, és ezért szakember segítségét kell kérnie. Ennek a problémának a megoldására két lehetőség látszik, amelyeket együtt célszerű alkalmazni. Az egyik, hogy a téli hónapokban ki kell menni a kistelepülésekre a helyi művelődési házakba és iskolákba, ahol felnőtt képzés keretében kell bővíteni a kis- és mikro vállalkozók informatikai ismereteit. A másik műszaki jellegű. Egyfelől de minimis keretekből célszerű lenne támogatni a kistermelők részére az informatikai eszközök beszerzését, továbbá az informatikus szakembereknek tovább kell folytatni az elektronikus hálózatok kezelésének további egyszerűsítési lehetőségeit. A Polgári Kisgazdák meg vannak győződve arról, hogy Magyarországon egyre nagyobb körben el lehet terjeszteni a sokkal gyorsabb és kényelmesebb elektronikus ügyintézést, amennyiben az emberek megkapják ehhez a megfelelő segítséget, de ezt meg kell adni nekik ehhez. (KPE)