FIDESZ.HU > Hírek Nyomtatás
Ablak bezárása
Vízjogi változások
Létrehozva: 2017. június 8., 13:18 | Utoljára frissítve: 2017. október 16., 15:25

Az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat a vízgazdálkodásról szóló 1955. évi LVII. törvény módosítását tartalmazza.
Általánosságban az eddigiekhez képest könnyítéseket fogalmaztak meg, de úgy, hogy a vízkészlet-gazdálkodás szabályos legyen.
Az előírások szerint 80 méteres kútmélységig sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatására nem lesz szükség. Ugyanakkor azonban változatlanul engedélyköteles a hideg és termálkarszt készletekbe történő beavatkozás és a gazdasági célú vízkivételezés.
Vízjogi engedély szükséges

Vízjogi engedélyt a hatóság csak akkor adhat ki, ha a létesítmény a munka és használat nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket és megfelel az egyéb előírásoknak.
Mentessé válik a díjfizetési kötelezettség alól
Fontos tudnivaló, hogy a 2016. június 3-át követően indult és a házi vízigény kielégítését biztosító kutak fennmaradási engedélyezési eljárása során befizetett illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmező részére vissza kell fizetni, mivel ezen költségek törlésre kerültek.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény is módosul és e szerint nem kell az ingatlanügyi hatóság engedélye ahhoz, hogy termőföldet a vízkivételt biztosító vízilétesítmény létesítésére vegyék igénybe.
Sokakat érintő és rendkívül fontos változás, hogy az illegálisan létesített és továbbra is engedélyköteles vízkivételt biztosító vízilétesítményeknél a bírságmentes engedélyezésre vonatkozó moratórium 2018. december 31-ről 2028 december 31-re módosul, de ennek kapcsán inkább már a mostani ügyintézést javaslom, mert néhány év alatt feledésbe merülhet a kötelezettség.

A Polgári Kisgazdák messzemenően támogatják vízkészleteink fokozott megőrzését, de úgy, hogy ez ne nehezítse meg a szokásos vízkivétel lehetőségét, ugyanakkor az érintettek számára javasoljuk, hogy aki díjvisszatérítésre jogosult és azt 2018. év elején nem kapja meg, úgy járjon el annál a hatóságnál, ahol a lerovásra, befizetésre sor került.
Dr. Bakos Zoltán