fidesz.hu főoldal
Hírek
Szervezeti hírek, választókerületi hírek
Nagyobb erdőterületet, egyszerűbb szabályozás
2017. június 1., 13:45

Dr Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter: a megújult erdőtörvény célkitűzése az erdőterület növelése, az erdők megóvása, szakszerű kezelése és a bürokrácia-csökkentés.
Fazekas Sándor az M1 és a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta: Magyarországon ma mintegy 2 millió hektár erdőterület van, ennek nagyobbik része állami tulajdonú, de a magánerdők területe is jelentős, mintegy 900 ezer hektár. A megújult erdőtörvénnyel a legfontosabb cél az, hogy Magyarországon növekedjen az erdőterület, továbbá, hogy nemzeti kincsünket, az erdőt megóvjuk. Az állami erdők jelentős része kiemelten védett értékű természetvédelmi terület, ahol az elmúlt években több milliárd forintos fejlesztések zajlottak azért, hogy az erdők jobban átjárhatók és megismerhetőek legyenek. A látogatóközpontok, kisvasutak, turisztikai férőhelyek létesültek - több százezer látogatót vonzva. Nemzeti kincsünk megbecsülése, megóvása, gyarapítása mellett tisztában kell lennünk azzal, hogy erdőgazdálkodásra – amely munkahelyeket teremt és a vidék népességmegtartó erejéhez is hozzájárul - szükség van. - A gazdasági és a közfunkció összehangolása az egyik célja a törvénymódosításnak. Egyszerűsödnek az erdőgazdálkodók adminisztrációs terhei, csökkennek az eljárási díjak. A kormány szándéka, hogy - a Nemzeti Erdőstratégiát végrehajtva – 2030-ig növelje az erdőterületek arányát 27 százalékra. Ehhez a megfelelő pénzügyi források is rendelkezésre állnak, hiszen a Vidékfejlesztési Programból mintegy ötvenmilliárd forint fordítható erdőtelepítésre. Ez további mintegy negyvenezer hektár új erdőt jelent, ami egy közel Budapest méretű terület. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a magánerdő-gazdálkodás szabályait kellett korszerűsíteni és egyszerűsíteni, mert ma már új erdőtelepítés döntően a magán-erdőterületeknél lehetséges. Az állami területeket tulajdonképpen erre a célra már fölhasználtuk – hangsúlyozta a miniszter. (Forrás: FM Sajtóiroda)

1920. június 4-e után a Magyar Királyság közigazgatása az ország kétharmad részén megszűnt. Az idegen közigazgatás felügyelete alá került területek nagy része erdőség volt, és a Kárpátok lejtőire esett. A Kárpátok lejtőin, a gyors gazdasági haszon reményében megkezdődtek az intenzív fakitermelések. Az erdők költséges újratelepítése azonban elmaradt, a lejtők elégtelen növényborítottsága miatt fokozatosan lepusztult a talaj. A lecsupaszított lejtőkről lezúduló és a hirtelen hóolvadásokból származó víz tavasszal a megmaradt ország síkvidéki területein gyakran árvizeket okozott, majd súlyos nyári aszályok következtek. A kedvezőtlen folyamat ma is tart, amit hűen tükröznek az Alföld gyakori árvizei, és az ezeket követő rendkívül száraz időszakok. (Forrás: Horthy Miklós - Emlékirataim, Estoril, Portugália, 1952.)

 Az elmúlt 97 évben sokat változtak Magyarország külpolitikai és gazdasági lehetőségei. Az Európai Unió 60/2000. számú vízkeret irányelve lehetővé teszi, hogy a Kárpát-medence egésze, mint nagy régió, a mainál kedvezıbb vízgazdálkodási helyzetbe kerüljön. A Kárpátok hegyvonulatával körülölelt gazdasági térség egyben természetföldrajzi egység, ami akkor mőködik hatékonyan, ha a gazdaság jól illeszkedik a természetföldrajzi adottságokhoz. Ennek az oktalan feldarabolása gazdasági hátrányokhoz vezet. Ezek a gazdasági hátrányok fokozódni képesek a XXI. századi kiéleződött világgazdasági versenyben. (Forrás: Paál Sándor, Kaposvári Egyetem, 2009.). Az Európai Unió keretei között, a Kárpát-medencén belüli gazdasági együttmőködés lehetőségei adottak. Kérdés, az érintett tagállamok mennyire képesek a kínálkozó lehetıségekkel élni? (Forrás: Paál Sándor, Kaposvári Egyetem, 2009.)
 
Magyarország számára ma is nagyon fontos az erdőterületek növelése, egészen a kettő millió hétszázezer hektár térmértékig. Ennek oka - a mikroklíma kedvező befolyásolása mellett a gazdasági haszonfa biztonságos előállításán és a biológiai sokféleség biztosításán keresztül egészen a jóléti erdőfunkciókig tételesen létezik, és további indoklást nem igényel. (KPE - szakértő)